Trường TH Cô Mười và MN Cô Mười tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử vào hoạt động của trường.

Trường TH Cô Mười và MN Cô Mười tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử vào hoạt động của trường.

Ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và hoạt động cảu nha trường là một nhu cầu cấp thiết để nâng cao hoạt động dạy và học.

Bài viết liên quan