Trường TH Cô Mười tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử

ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạyvà hoạt động của nhà trường là một cấp thiết để nâng cao hoạt động dạy và học.