CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔ MƯỜI

Trường tiểu học Cô Mười đặt tại xóm Cô Mười, xã Cô Mười huyện Trà Lĩnh. Trong những năm học vừa qua nhà trường tổ chức dạy học theo chương trình học 2 buổi trên ngày đối với trường chính và dạy học 7 buổi/tuần đối với phân trường lẻ.

Trường tiểu học Cô Mười trong năm học 2017-2018 có 13 đồng chí cán bộ, giáo viên trong đó có 2 cán bộ quản lí và 11 giáo viên đứng lớp. Nhà trường có 6 lớp 5 lớp đơn (từ khối 1 đến khối 5) tại trường chính và 1 lớp ghép hai trình độ tại phân trường Lũng Táo đặt tại xóm Lũng Táo.

Cán bộ quản lí: Hiệu trưởng Đinh Thị Viên

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Ngâm

Trường có hai tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn khối 1,2,3 gồm 6 đồng chí giáo viên. Tổ trưởng đồng chí Hoàng Thị Tuyết. Tổ chuyên môn khối 4,5 có 5 đồng chí giáo viên. Tổ trưởng đồng chí Lãnh Thị Ngọc Liễu.

Liên đội nhà trường có 2 chi đội và 4 lớp nhi đồng. Tổng phụ trách đội đồng chí Nông Minh Thùy.

Trong năm học này Công đoàn nhà trường sinh hoạt theo cụm trường trong xã đồng chí Triệu Thị Khởi là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn.

Ban giáo hiệu nhà trương, tổ chuyên môn, Công đoàn nhà trường luôn cùng với tổng phụ trách đội triển khai và thực hiện các hoạt động dạy học, các hoạt động ngoại khóa cho học sinh theo đúng yêu cầu theo chương trình kế hoạch năm học đã đề ra. Chất lượng dạy học của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh được nâng lên qua các năm học.